Các quy tác an toàn sử dụng Pa lăng cáp điện

Tuyệt đối cấm người không có trách nhiệm tham gia vào việc vận hành pa lăng cáp điện và người vận hành phải là người đã qua đào tạo và có bằng cấp

Tuyệt đối cấm người đứng dưới tầm hoạt động của thiết bị khi mà thiết bị đang làm việc.

Tuyệt đối Cấm sử dụng thiết bị để nâng tải có kèm theo người.

Tuyệt đối cấm sử dụng thiết bị để kéo lê tải.

Tuyệt đối không nâng vật khi phương của cáp nâng móc không vuông góc với phương ngang của mặt đất.

Tuyệt đối cấm sử dụng thiết bị để nâng vật quá trọng tải cho phép mà cơ quan chức năng cấp.

Tuyệt đối cấm nâng tải khi chưa xác định được trọng lượng của vật nâng.

Tuyệt đối đảm bảo các bộ phận được kết nối chắc chắn với nhau.

Tuyệt đối kiểm tra các thiết bị có sử dụng hay vận hành tốt không để kịp thời pháp hiện những hư hỏng và sử lý trước khi sử dụng.

Tuyệt đối sau mỗi ca làm việc phải ghi chép và kiểm tra và giao thiết bị sau ca làm việc.

Tuyệt đối không được sử dụng khi thiết bị khi phát hiện thiết bị có những trục trặc hay là phát ra âm thanh lạ và phải báo cáo ngay cho bộ phận có trách nhiệm để kịp thời sử lý.


Tác giả: Palangnhapkhau.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
0977372386