Lưu trữ Danh mục: Dự án tiêu biểu tại Việt Nam

Dự án cung cấp Pa lăng cho Công ty Truyền tải điện 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————–o0o—————                    HỢP ĐỒNG  CUNG CẤP HÀNG HÓA Số:  30/HĐ-TTĐĐB3 ngày 16 tháng 03 năm 2016 Gói thầu: Cung cấp dụng cụ thi công thuộc công trình mua sắm dụng cụ […]

Chat Zalo
0977372386